Bezpieczeństwo

Formularz zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY PRZESŁAĆ LISTOWNIE, FAKSEM LUB E-MAILEM NA PODANY POWYŻEJ ADRES