Amotaks 200

Created by: Biofaktor

 

Amotaks, 200 mg, tabletki dla psów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji

Jedna tabletka zawiera:

Substancja czynna:

amoksycylina 200 mg

(w postaci amoksycyliny trójwodnej 229,55 mg)

 

Wskazania lecznicze

Wtórne infekcje bakteryjne w przebiegu chorób wirusowych, zakażenia układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, zakażenia skóry i infekcje pooperacyjne u psów wywołane przez następujące drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę: bakterie Gram-dodatnie tlenowe (Bacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) bakterie Gram-ujemne tlenowe (Actinobacillus spp., E. coli, Haemophilus spp., Leptospira spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp.), bakterie beztlenowe (Actinomyces spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp.).

 

Przeciwskazania

Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.

Nie stosować u królików i gryzoni (w tym świnek morskich i chomików).

 

Działania nieporządane

U zwierząt wrażliwych możliwe reakcje nadwrażliwości na penicyliny.

Rzadko obserwuje się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

Docelowe gatunki zwierząt

Pies.

 

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Psy: doustnie, 1 tabletka na 20 kg m.c dwa razy dziennie przez 7 dni, co odpowiada dawce dobowej amoksycyliny wynoszącej 20 mg na 1kg m.c.

Tabletki można podawać z pokarmem.

OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

 

Szczególne środki ostrożności podczzs przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w suchym miejscu.

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

 

Inne informacje

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:

Butelki z HDPE z zamknięciem z LDPE z pierścieniem gwarancyjnym zawierające 50 lub 100 tabletek. Butelki pakowane są pojedynczo w pudełka tekturowe. Do każdego opakowania dołączona jest ulotka.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego oraz wytwórcy

odpowiedzialnego za zwolnienie serii jeżeli jest inny

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

Charakterystyka leku