SYROP PRAWOŚLAZOWY ZŁOŻONY

Created by: Biofaktor

Skład:

- substancję czynną: 200 mg chlorowodorku efedryny Ephedrini hydrochloridum.

- substancje pomocnicze: syrop prawoślazowy (macerat z korzenia prawoślazu (2:32,3), sacharoza), nalewkę z owocni pomarańczy gorzkiej, sodu benzoesan.

Zawartość etanolu w preparacie poniżej 0,5%

 

 

Dostępne opakowania:

Butelka 125 g z dołączoną miarką o poj. 10 ml.

 

 

Podmiot odpowiedzialny:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest Syrop prawoślazowy złożony i w jakim celu się go stosuje
  2. Zanim zastosuje się Syrop prawoślazowy złożony
  3. Jak stosować Syrop prawoślazowy złożony
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Przechowywanie leku Syrop prawoślazowy złożony
  6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Syrop prawoślazowy złożony

 

 

$11.             Co to jest Syrop prawoślazowy złożony i w jakim celu się go stosuje

Syrop prawoślazowy złożony  przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe. Substancją czynną leku jest chlorowodorek efedryny, który powoduje rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli, oraz obkurcza naczynia krwionośne zmniejszając przekrwienie błony śluzowej nosa.

 

Wskazania do stosowania:

Choroby górnych dróg oddechowych przebiegające z obrzękiem błony śluzowej nosa.

 

 

  1. Syrop prawoślazowy złożony

Nie należy stosować leku:

- wrozpoznanej nadwrażliwości na efedrynę, benzoesan sodowy lub z pozostałych składników leku.

- w nadciśnieniu tętniczym,

- chorobie niedokrwiennej serca i w innych chorobach układu krążenia,

- jaskrze z zamkniętym kątem przesącza,

- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

 

Nie stosować u dzieci.

 

Zachować szczególną ostrożność stosując Syrop prawoślazowy złożony 

W związku z zawartością w leku chlorowodorku efedryny ostrożnie stosować u osób z nadczynnością tarczycy oraz niewydolnością wątroby lub nerek.

Ze względu na zawartość benzoesanu sodu zaleca się zachowanie ostrożności u chorych z astmą.

Lek zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 10 ml syropu zawiera 8 g sacharozy.

Syrop zawiera efedrynę, środek niedopuszczony do stosowania w czasie zawodów sportowych.

Przyjęcie leku w godzinach wieczornych może spowodować trudności z zaśnięciem.

Nie należy stosować równocześnie innych preparatów zawierających substancje o podobnym mechanizmie działania np leków zawierających pseudoefedrynę.

 

Stosowanie u dzieci:

Nie stosować u dzieci.

 

Ciąża:

Nie należy stosować leku w ciąży.

 

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych na temat wpływu efedryny na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach Syropu prawoślazowego złożonego

 

Wchodząca w skład substancji pomocniczych nalewka pomarańczowa, poprawia smak syropu.

 

Stosowanie innych leków

Podczas leczenia nie należy stosować efedryny jednocześnie z inhibitorami MAO, z uwagi na możliwość wzrostu ciśnienia krwi (z przełomem nadciśnieniowym włącznie) – działanie to utrzymuje się przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO.

Efedryna stosowana z glikozydami naparstnicy lub środkami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Acetazolamid i inne związki alkilujące mocz powodują zwiększenie stężenia efedryny we krwi i mogą nasilać jej działanie.

Salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny mogą nasilać działania niepożądane efedryny na układ krążenia – nie powinny być stosowane jednocześnie.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

 

 

  1. Syrop prawoślazowy złożony

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Syrop stosuje się doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla osób dorosłych: 1 miarka (10 ml) 2 razy dziennie.

 

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zastosowania większej dawki leku Syrop prawoślazowy złożony

 niż zalecana:

Przedawkowanie preparatu może spowodować nasilenie objawów niepożądanych:

- ze strony ośrodkowego układu nerwowego: wzrost pobudliwości, niepokój, lęk, drżenie mięśni, bóle głowy, trudności z zaśnięciem,

- ze strony układu krążenia: przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia, kołatanie serca, tachykardia i inne zaburzenia rytmu serca.

W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

W przypadku pominięcia dawki leku Syrop prawoślazowy złożony

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

 

Jak każdy lek, Syrop prawoślazowy złożony  może powodować działania niepożądane.

Z uwagi na zawartość w leku efedryny, po przyjęciu syropu mogą wystąpić objawy ze strony układu krążenia - podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia, zaburzenia rytmu serca oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: pobudzenie, bezsenność, drżenie mięśniowe.

 

U osób szczególnie wrażliwych na benzoesan sodu może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka.

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza.

 

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawówniepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

 

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Chronić od światła.

Nie należy stosować leku Syrop prawoślazowy złożony po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

 

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

tel. 46 832-45-40